Feederlines: een modern bedrijf met een dito IT infrastructuur

De klant:

Feederlines BV werd in 1995 opgericht als onderdeel van de Hartmann Group. Feederlines BV heeft zich van meet af aan gericht op de alsmaar groeiende Short Sea sector. Droge lading schepen van 2,500 tot 9,000 TDW en containerfeederschepen van 290 TEU tot 750 TEU werden in Nederland, China, Roemenie en Bulgarije gebouwd. Na de overname van de bevrachtingsorganisatie MTL in Duisburg door de Hartmann Group in 1998 heeft de rederij een grote vlucht genomen. Een sterke positie werd opgebouwd in het vervoer van forest products. Daarnaast wordt voor een groot aantal operators lijndiensten verzorgd. De relatief platte organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, waardoor snel en adequaat kan worden ingesprongen op de behoefte van verladers en operators.

Het succes van de rederij is onder meer te danken aan de bewuste keuze van goed opgeleid personeel, zowel op kantoor als op de schepen. En daarbij een vergaande vorm van automatisering van de vele processen die een rol spelen bij transport.

ISO-certificering

Door de voortdurende inspanning tot verbetering van onze diensten en processen heeft Feederlines op 7 mei 2014 de ISO 9001:2008 certificering verworven. Naast deze certificering is de rederij tot 20 mei 2019 gecertificeerd voor de ISM / ISPS certificering. Onze doelstellingen tot verbetering van onze diensten en processen zal niet eindigen na ontvangst van de ISO 9001:2008 certificering. Het is een continu proces om als organisatie een hoge kwaliteit te kunnen leveren en te blijven leveren. Deze doelstellingen nemen wij dan ook zeer serieus.

Veel van de schepen zijn gefinancierd middels de CV structuur, waarbij een groot aantal particuliere beleggers (circa 2,500) hebben geïnvesteerd. Er zijn hoge eisen die worden gesteld aan informatieverstrekking en het verstrekken van inzicht aan beleggers over de vele aspecten van transport. Deze eisen hebben geleid tot een unieke en geprofessionaliseerde wijze van omgang met deze belangrijke groep mensen.

Door het maken van bewuste keuzes heeft de rederij een goede naam verkregen in de branche en haar plaats in de short sea sector zondermeer verworven. Iets om trots op te zijn!

De uitdaging:

Feederlines wil haar server infrastructuur vernieuwen en heeft ComPromise gevraagd een voorstel te maken. Onderstaande punten zijn van essentieel belang:

  • Consolidatie data middels SAN;
  • Virtualisatie van servers op basis van Microsoft Hyper-V;
  • Upgrade naar nieuwe Microsoft Windows Server, Exchange en Office versie;
  • Automatisch off-site back-up;

De oplossing:

ComPromise heeft in haar voorstel een gecentraliseerde dataoplossing van HP Lefthand aangeboden. Door gebruik te maken van een oplossing met een hoge harde schijf performance, is het mogelijk om in een later stadium virtuele hosts te huisvesten op het SAN. De aangeboden virtuele host servers zullen deze vervolgens beschikbaar stellen aan de gebruikers binnen het Feederlines netwerk.

Ten behoeve van de automatische off-site back-up wordt rekening gehouden met een HP server. Deze kan voorzien worden van voldoende opslagcapaciteit. Hierdoor is het mogelijk om opslagbehoefte in de toekomst bij te schakelen, op het moment dat dit daadwerkelijk nodig is.

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken op het gebied van virtualisatie en consolidatie, wordt de benodigde hardware optimaal benut. Het eindresultaat is dat Feederlines is voorzien van een solide toekomstbestendige oplossing met technieken zoals Server 2012R2, Exchange 2013 en Office 2013.

De voordelen:

  • Toename gebruikerservaring;
  • Toekomstbestending;
  • Afname beheerkosten;
  • Afname datacenterkosten.
dustin-logo-kl.jpg
U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl