OV-Bureau Groningen Drenthe naar Office 365

De klant:

Het OV-bureau Groningen Drenthe is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Deze instantie ontwikkelt, organiseert en beheert het openbaar vervoer per bus in deze gebieden.

In de werkwijze van het OV Bureau staat de klant centraal. Goed benut en gewaardeerd openbaar vervoer komt pas tot stand als je weet wat de klant wil. Daarnaast zijn ze zich voortdurend bewust van het belang van goede basisvoorzieningen: comfortabele voertuigen, haltes en overstappunten, snelle veilige routes, vriendelijke chauffeurs, actuele reisinformatie en een hoog betaalgemak. Dit vraagt samenspel met veel partners. Vooral met de provincies en gemeenten. Zo zoeken ze samen met gemeenten voortdurend naar geschikte combinaties van OV en doelgroepenvervoer. Het vervoer wordt periodiek aanbesteed. Met de winnende vervoerder werkt het OV Bureau tijdens de concessieperiode samen. Ook ziet het OV-bureau er dan nauwkeurig op toe dat de vervoerder de gemaakte afspraken – die vrijwel steeds betrekking hebben op de reizigersbeleving – nakomt.

De uitdaging:

Door de enorme toename van het e-mailverkeer, werd de Exchange Server steeds meer belast. Schijfruimte en performance stonden onder druk. Daarnaast worden binnen het OV Bureau steeds meer Apple devices gebruikt en een goede integratie met Office is wenselijk.

De oplossing:

Het OV Bureau heeft op aanraden van ComPromise gekozen voor een Office 365 oplossing (Enterprise E3). Middels deze oplossing heeft OV Bureau altijd de beschikking tot de nieuwste Office versie en de uitdagingen qua schijfruimte behoren tot het verleden.

Door in te loggen met het OV Bureau Office 365 account, kan men op bijvoorbeeld de iPad ook gebruik gaan maken van een volledige Office functionaliteit.

De voordelen:

  • Toekomstbestending;
  • Afname beheerkosten;
  • Goede koppeling met Apple devices;
  • Altijd nieuwste Office versie.