Veiligheidszorg Drenthe

De klant:

auto_veiligheidszorg_drentheVeiligheidszorg Drenthe is actief op het grensvlak tussen politiediensten en gemeentelijke dienstverlening. Door de inzet van toezichthouders en handhavers levert Veiligheidszorg Drenthe een wezenlijke en gewaardeerde bijdrage aan de openbare orde, veiligheid en veiligheidsbeleving in het publieke domein.

Veiligheidszorg Drenthe kent een tweeledige doelstelling, veiligheid en werk, oftewel:

  • Het leveren van een bijdrage aan de veiligheid in het publieke domein. Het verminderen van het aantal incidenten en het verhogen van het veiligheidsgevoel;
  • Het bevorderen van de werkgelegenheid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met behulp van opleiding en werkervaring, laten uitstromen naar reguliere banen.

Het hoofdkantoor van Veiligheidszorg Drenthe is gevestigd in Emmen. Veiligheidszorg Drenthe is voor haar dienstverlening echter niet gebonden aan deze locaties, of aan de grenzen van de provincie Drenthe.

De uitdaging:

ComPromise is door Veiligheidszorg Drenthe gevraagd mee te denken over een nieuwe omgeving. Deze nieuwe omgeving moet vanuit huis makkelijk te benaderen zijn middels verschillende soorten devices. De gebruikers moeten worden voorzien van de nieuwste software en werkplekken dienen ook vervangen te worden. De omgeving dient daarnaast beheerd te worden en alle updates moeten worden uitgevoerd.

De oplossing:

planning_veiligheidszorg_drentheVeiligheidszorg Drenthe heeft op advies van ComPromise gekozen voor een Microsoft / Citrix oplossing. Op deze manier kunnen alle gebruikers op een veilige manier worden verbonden met het netwerk. Er is ook gekeken naar een volledige cloud oplossing, maar binnen VZD zijn de voorzieningen prima voor elkaar. De werkplekken zijn vervangen door IGEL thin clients die makkelijk te zijn beheren. De back-up oplossing omvat een Synology oplossing i.c.m. Acronis. ComPromise doet proactieve monitoring 24×7 en Veiligheidszorg Drenthe kan gebruik maken van de ComPromise Helpdesk. Alle Microsoft updates zullen worden uitgevoerd door ComPromise.

“Meedenken, proactief handelen en professioneel. Dat is wat wij zochten, dat is wat wij hebben gekregen door met ComPromise in zee te gaan.”

De voordelen:

  • Systeem voor verschillende soorten devices;
  • Alle patches en updates worden uitgevoerd;
  • Toename gebruikerservaring;
  • Afname beheer door gefaseerde invoering thin clients.