Wedeka vervangt server hardware

De klant:

Wedeka Bedrijven heeft als opdracht de afstand tot de arbeidsmarkt voor verschillende groepen mensen te verkleinen, zodat hun kans op een baan in het vrije bedrijfsleven toeneemt. Om dit voor elkaar te krijgen is Wedeka een bedrijf die zich op verschillende markten beweegt, in de regio, maar ook ver daarbuiten.

Wedeka biedt onze medewerkers een volwaardige plaats in de maatschappij. Daarbij besteden zij veel aandacht aan opleiding, training en begeleiding. Dat tilt hen en Wedeka op een hoger plan, iets waaraan ù kunt meewerken, iets waarvan ù kunt profiteren.

Wedeka, een goede partner om mee samen te werken, uw partner in maatschappelijk ondernemen.

De uitdaging:

Wedeka faciliteert op haar eigen serveromgeving voor TDC een drietal virtuele Remote Desktop Servers. Omdat het serverpark op zowel hardware- als softwarematig niveau inmiddels een zekere leeftijd heeft, is de wens om gefaseerd over te stappen naar een nieuwe totaalomgeving.

Wedeka heeft ComPromise gevraagd mee te denken in de vervanging van de server hardware.

Wedeka wenst in de nieuwe situatie met zo min mogelijk fysieke server hardware de benodigde serverprocessen aan te bieden aan zowel haar eigen organisatie als TDC. Op het gebied van softwarevernieuwing zal daar waar mogelijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de nieuwe Microsoft software.

De oplossing:

ComPromise heeft een tweetal fysieke servers die dienst gaan als Virtuele Host Server aangeboden. Beide servers worden in de basis voorzien van Microsoft Server 2012R2 Hyper-V. Op softwaregebied wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de nieuwste Microsoft software. Dit houdt in Microsoft Server 2012R2, Microsoft Remote Desktop Server 2012, Office 2013 en mogelijk Microsoft Exchange Server 2013. Exchange Server is ter sprake gekomen ter vervanging van de huidige Postfix Linux Mailserver die op basis van IMAP/POP3 mail distribueert.

De voordelen:

  • (Gefaseerd) minder onderhoud en beheer op server hardware;
  • Replicatie tussen beide Virtuele Host Servers op basis van Hyper-V replicatie mogelijk;
  • Uitbreidingsmogelijkheden op virtueel gebied;
  • Toekomstbestendig.
dustin-logo-kl.jpg
U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl