ComPromise behaalt ISO 9001:2015

Trots zijn wij dat de dienstverlening van ComPromise Managed Services is gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001:2015. De ISO 9001 normering houdt in dat het managementsysteem voldoet aan kwaliteitseisen en is afgestemd op de behoeften van alle belanghebbenden.

“Het behalen van dit certificaat is voor ComPromise de bevestiging dat we de processen rond onze dienstverlening ook daadwerkelijk goed hebben georganiseerd en klaar zijn voor verdere groei.”

Marcel Baas, Manager projectbureau en kwaliteitsmanager

ISO certificering

ISO, ComPromise

De certificering werd in relatief korte tijd behaald. De betrokken auditor gaf aan dat hij in de aanloop naar certificatie een enthousiast bedrijf heeft aangetroffen, dat op een praktische wijze de eisen van ISO 9001:2015 heeft ingevuld.

Het traject verliep volgens de kwaliteitsmanager Marcel Baas voorspoedig. ‘Er zijn audits op locatie gehouden, ons beleid en maatregelen zijn beoordeeld en medewerkers zijn uitgebreid geïnterviewd’ ComPromise doet er alles aan om de certificering te behouden: ‘De certificering is drie jaar geldig en jaarlijks vinden er externe audits plaats. Wij zijn continu bezig met het op hoog niveau houden van ons managementsysteem. Dit ziet men terug in verandertrajecten, verbetertrajecten, nieuwe documentatie en interne lezingen.’

Wet, regelgeving en eisen

ISO 9001 geeft klanten de zekerheid dat ComPromise voldoet aan de wet en regelgeving, en international eisen van kwaliteitsmanagement, deze optimaal heeft geïmplementeerd in haar beleid en processen en continu werkt aan verbeteringen.

Wij zien de certificering vooral als een grote stap richting een nog professionelere en klantgerichte organisatie. De komende jaren zullen wij hier dan ook enthousiast aan blijven bouwen.

dustin-logo-kl.jpg
U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl