Corona statement

Graag geven wij u hierbij een update over de coronamaatregelen die wij nemen in het belang van uw en onze veiligheid en gezondheid.

Het Corona-virus is een pandemie waar wij allemaal de gevolgen van ondervinden. Wij blijven de ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de coronamaatregelen van de overheid nauwlettend volgen.Het kabinet heeft de coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april 2020, waarbij een verdere verlenging van (specifieke) maatregelen niet is uitgesloten.

ComPromise Domino heeft de onderstaande (aangescherpte) maatregelen genomen. Deze zullen in ieder geval tot en met 28 april 2020 blijven gelden:

  • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en vanaf afstand. Wij hebben daarvoor de technologie en tools voorhanden. Wij proberen ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk gebruik kunt blijven maken van onze online en telefonische helpdesk zoals u die van ons gewend bent;
  • Vanuit onze locatie in Assen werken wij met een core crisis serviceteam om onze dienstverlening te kunnen blijven coördineren en u een zo goed mogelijke service te kunnen blijven bieden;
  • Hardware leveren en installeren wij in beginsel niet zelf op locatie, maar versturen wij zoveel mogelijk via post. Daarbij verzoeken wij u de door de postbedrijven genomen maatregelen bij in ontvangst name en dergelijke strikt op te volgen;
  • Wij verzoeken u bij ons te melden als u gewijzigde openingstijden heeft; Wij willen er zo voor zorgen dat leveringen worden geleverd op een moment dat deze door uw organisatie in ontvangst kunnen worden genomen. Zo willen wij onze kwaliteit waarborgen en voorkomen dat leveringen verdwijnen of retour komen;
  • Werkzaamheden op locatie die niet direct nodig zijn voor uw bedrijf/organisatie om haar kerntaak te kunnen blijven uitvoeren, zullen wij in overleg met u uitstellen;
  • Indien het voor uw organisatie van vitaal belang is dat wij werkzaamheden op korte termijn op locatie verrichten, dan verzoeken wij u om daarover contact met ons op te nemen. Wij verzoeken u in dat geval om in ieder geval te zorgen voor een adequate, veilige en hygiënische werkomgeving en de door het kabinet en het RIVM geadviseerde maatregelen in acht te nemen. Wij zullen in voorkomende gevallen in overleg met u treden over de in de specifieke situatie te nemen maatregelen.

Wij staan allen voor een grote uitdaging, maar hopen met deze maatregelen de verspreiding van het coronavirus te beperken en tegelijkertijd zoveel als mogelijk te zorgen dat u daar geen, althans zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Het kan echter zijn dat u vanwege het coronavirus en de benodigde maatregelen onze dienstverlening anders ervaart dan u normaliter van ons bent gewend.

Wij hopen op uw begrip.

Voor vragen kunt u contact opnemen via 088 730 63 00

Tot slot kunnen wij ons goed voorstellen dat u ook vragen heeft ten aanzien van de mogelijkheden die u op het gebied van ICT kunt nemen binnen uw organisatie. Uiteraard kunt u ook met die vragen bij ons terecht en beoordelen wij graag gezamenlijk met u wat de mogelijkheden zijn voor eventuele aanpassingen.

dustin-logo-kl.jpg
U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl