Certificeringen

ISO, ComPromise

ISO 9001

Trots zijn wij dat de dienstverlening van ComPromise Managed Services is gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001:2015. De ISO 9001 normering houdt in dat het managementsysteem voldoet aan kwaliteitseisen en is afgestemd op de behoeften van alle belanghebbenden. De certificering is drie jaar geldig en jaarlijks vinden er externe audits plaats. Wij zijn continu bezig met het op hoog niveau houden van ons managementsysteem. Dit ziet men terug in verandertrajecten, verbetertrajecten, nieuwe documentatie en interne lezingen.

ISO 27001

Domino ICT  was in het bezit van het ISO 27001 certificaat. Deze was uiteraard niet meer geldig, omdat de naam Domino ICT opgeheven is tijdens de fusie in januari 2018. Inmiddels is het ISO27001 certificaat opnieuw uitgegeven onder de nieuwe naam ComPromise Domino BV.